Ang babaeng nagsusuot ng makakapal na make-up…

by Author

Note: Mababaw lang ito.


Ang babaeng nagsusuot ng makakapal na make-up o sabihin na natin, halos araw-araw na may make-up kahit hindi naman kailangan ay walang confidence sa kanyang natural na kagandahan .
Kadalasan ang mga ganitong babae ay mas iniisip ang sasabihin ng iba tungkol sa itsura nila kesa sa sasabihin ng iba tungkol sa kakakayahan nila, because these girls think that they should always be perfect in front of other people. They are afraid of judgement. They are afraid to be criticized kaya nagi-stick lang sila sa ganoong personality. They are afraid to change  and be who they really are.

Dapat ang mga babae may tiwala sa sarili lalo na sa itsura nila. Hindi habang buhay makakapag suot ka ng make up. Hindi habang buhay ay ganyan ang itsura mo. Dapat masanay kang ipakita yung totoong ikaw. Hindi magandang pinupuri ka lang dahil maganda ka, ang dapat pinupuri ka dahil sa kakayahan mo at sa confidence na nago-overflow sa sarili mo.

Advertisements